Saopštenje sa IX sjednice Sudskog savjeta

18. 05. 2017.

Na IX telefonskoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 18.05.2017. godine, Sudski savjet je konstatovao prestanak sudijske funkcije Mariji Marinković, sudiji Apelacionog suda CG i istovremeno donio rješenje za isplatu otpremnine imenovanoj.

Sudski savjet je donio odluku o objavljivanju javnog oglasa za izbor jednog sudije Apelacionog suda Crne Gore.

Takođe, na današnjoj sjednici Savjeta, za zamjenika člana Prvostepene disciplinske komisije za javne izvršitelje predložena je Tamara Šuković, sudija Osnovnog suda u Podgorici, a za zamjenika člana Drugostepene disciplinske komisije predložena je Nataša Božović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore.
Sudski savjet je odredio mentore iz reda sudija Suda za prekršaje u Podgorici, koji ispunjavaju uslove iz člana 33 stav 1 i 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u sastavu:
  • Branka Radonjić,
  • Maja Živaljević,
  • Mirjana Đurović,
  • Nevenka Kovačević i
  • Maja Rakočević.

Ostale informacije