Saopštenje sa nastavka Sedme sjednice Sudskog savjeta

15. 06. 2018.

Na nastavku sedme sjednice Sudskog savjeta, održane 15.06.2018. godine, obavljen je intervju sa ostalim kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-3197/18, od 26.04.2018. godine, za izbor 10 sudija u osnovnim sudovima, koji su prošli  pismeno testiranje  i to: 
 
Aidom Muzurović, savjetnicom u Višem sudu u Podgorici, Boškom Bašovićem, savjetnikom u Vrhovnom sudu Crne Gore, Vanjom Vujović, Mirzom Ademovićem, Brankom Dujovićem, Ivanom Žujović, Vladimirom Bulatovićem, Mladenom Bulatovićem, Jelenom Radović, Ivanom Vukićevićem, Jelenom Šimrak, Filipom Pavićevićem i Aleksandrom Veljovićem, savjetnicima u Osnovnom sudu u Podgorici, Ilijom Radulovićem, Borkom Lončarem i Draganom Lubardom, savjetnicima u Višem sudu u Podgorici, Ninom Ojdanić i Ivanom Bojanićem, savjetnicima u Apelacionom sudu Crne Gore i Svetlanom Lalović, savjetnicom u Osnovnom sudu u Nikšiću.
 
Sudski savjet će za narednu sjednicu utvrditi listu kandidata za izbor 10 sudija u osnovnim sudovima, na osnovu broja bodova koji su ostvarili na pismenom dijelu testiranja i obavljenog intervjua,  kako i predviđa Zakon o Sudskom savjetu i sudijama.

Ostale informacije