Saopštenje sa nastavljene XX sjednice

13. 10. 2016.

Sudski savjet je na nastavljenoj XX sjednici, održanoj 13.10.2016. godine, za članove Komisije za polaganje pravosudnog ispita odredio:
- Vesnu Medenicu, predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, Dušanku Radović, Natašu Božović, Radoja Orovića i Radula Kojovića, sudije toga suda.

Postupajući po zahtjevu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Sudski savjet je za 25 polaznika druge Radionice o novom sistemu ocjenjivanja i disciplinskoj odgovornosti sudija odredio predsjednike svih sudova u Crnoj Gori.

Za člana Radne grupe za praćenje implementacije Akcionog plana za sprovođenje informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020, ispred Sudskog savjeta imenovan je Milić Međedović, sudija Apelacionog suda Crne Gore.

Na sjednici je konstatovan prestanak radnog odnosa Srđanu Đuroviću i Dari Begović, nekadašnjem predsjedniku i sudiji Područnog organa za prekršaje u Podgorici.

Shodno dopisu Ministarstva pravde, Direktorata za pravosuđe, Sudski savjet je za učešće na petnaestom sektorskom sastanku, na kome će biti predstavljeni postojeći i budući projekti u oblasti pravosuđa, odredio Darka Draškovića, samostalnog savjetnika II u Odjeljenju za informaciono komunikacione tehnologije i multimediju Sekretarijata Sudskog savjeta.

Na sjednici je konstatovano da nije bilo prijavljenih kandidata po Internom oglasu za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Herceg Novom, od 23.09.2016. godine, te da će se upražnjeno sudijsko mjesto u Osnovnom sudu u Herceg Novom, kao i dva sudijska mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici popuniti sprovođenjem procedure Javnog oglašavanja.

Ostale informacije