Saopštenje sa SEDME sjednice Sudskog savjeta

14. 06. 2018.

Na sedmoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 14.06.2018. godine, obavljen je intervju sa jednim brojem kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-3197/18, od 26.04.2018. godine, za izbor 10 sudija u osnovnim sudovima, koji su prošli  pismeno testiranje  i to:
 
Bojanom Pavićevićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, Goranom Živkovićem, savjetnikom u ZIKS-u u Bijelom Polju, Radomirom Kljajevićem, Amrom Burdžević i Azrom Idrizović, savjetnicima u Višem sudu u Bijelom Polju, mr Dinom Lukačem, savjetnikom u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju, Vukajlom Smolovićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, Ninom Paović i Jasminom Bracanović, savjetnicama u Osnovnom sudu na Cetinju, Bojanom Dubljevićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Herceg Novom, Jelenom Dragović, savjetnicom u Osnovnom sudu u Beranama i Milošem Ivanovićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Nikšiću.
 
Intervju sa ostalim kandidatima će se obaviti na nastavku sedme sjednice Sudskog savjeta, koja će se održati u petak, 15. juna 2018.godine.
 
Savjet je dao mišljenja na predloge Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću, Osnovnog suda u Beranama i Osnovnog suda u Ulcinju.
 
Takođe, nakon razmatranja Nacrta Memoranduma o razumijevanju u vezi sa uslovima upućivanja crnogorskog službenika na rad u Savjet Evrope, Sudski savjet je verifikovao isti, i dao instrukciju Ministarstvu vanjskih poslova, kako bi Memorandum o upućivanju Jovana Stankovića, sudije Osnovnog suda u Herceg Novom na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, mogao da se zaključi sa Savjetom Evrope.
 
Savjet je danas imenovao Vesnu Aćimić za  sekretarku Sekretarijata Sudskog savjeta Crne Gore, nakon sprovedenog javnog konkursa od strane Uprave za kadrove i dostavljene liste kandidata koji ispunjavaju uslove za radno mjesto sekretara Sekretarijata.
 

Ostale informacije