Saopštenje sa V sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na V sjednici, održanoj 27. juna 2013. godine, donio Predlog Pravilnika o orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu  i usvojio Inicijativu za izmjene i dopune Sudskog poslovnika.
 
Na današnjoj sjednici dato je pozitivno mišljenje na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Upravnog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici i Osnovnih sudova u Kotoru i Herceg Novom.
         
Sudski savjet je razmatrao inicijativu za povećanje broja sudijskih mjesta u Osnovnom sudu u Kotoru i donio odluku o proširenju postojećeg broja za dvoje sudija.
 
Sudski savjet neće razmatrati pritužbu na vršenje funkcije predsjednika Apelacionog suda Crne Gore, sve dok se predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore saglasno članu 86 stav 5. Zakona o sudovima ne izjasni o obraćanju pet sudija Krivičnog odeljenja Apelacionog suda, a povodom izmjene Godišnjeg rasporeda poslova u tom sudu.
         
Na današnjoj sjednici konstatovan je prestanak funkcije Ranku Vukoviću i Maji Zekovć, sudijama Vrhovnog suda Crne Gore i Osnovnog suda u Podgorici i istovremeno donijeta odluka o raspisivanju oglasa za upražnjena sudijska mjesta u tim sudovima.
 

Ostale informacije