Saopštenje sa V sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na V sjednici, održanoj 26.09.2014. godine, saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08, 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavio razgovor sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:

- predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju;
- predsjednika Osnovnog suda u Pljevljima;
- predsjednika Osnovnog suda u Bijelom Polju;
- predsjednika Osnovnog suda u Danilovgradu i
- jednog sudije Višeg suda u Podgorici.  

Članovi Sudskog savjeta su se, postupajući po dopisu sudija Upravnog suda Crne Gore kojim se zahtijeva provjera tačnosti informacija iznijetih u dnevnom listu "Dan", odredili na način što će Sudski Savjet od Sekretarijata Vlade Crne Gore zahtijevati dostavljanje informacija sa sjednice na koju se odnosi pisanje u pomenutim dnevnim novinama, a sve u cilju očuvanja principa nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija, u skladu sa članom 126 Ustava Crne Gore.                                                                                            
 

Ostale informacije