Saopštenje sa V sjednice Sudskog savjeta

26. 02. 2016.

Na V sjednici Sudskog savjeta, održanoj 26.02.2016. godine, Sudski  savjet je odredio mentore iz reda sudija Upravnog suda Crne Gore i Privrednog suda Crne Gore, koji ispunjavaju uslove iz člana 33 stav 1 i 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u sledećem sastavu:
- Gordana Pot; Svetlana Budisavljević; dr Vesna Vučković;  Blažo Jovanić; Dijana Raičković; Dragan Vučević i Danijela Vukčević.

Sudski savjet je, radi sprovođenja postupka ocjenjivanja sudija, saglasno članu 87 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, za "pilot sud" odredio Osnovni sud u Nikšiću.

Shodno članu 88 stav 4 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i članu 90 Poslovnika  Sudskog savjeta, na sjednici je obrazovano Vijeće za ocjenjivanje u sledećem sastavu:
- Vukota Vujačić - predsjednik / Vesna Kovačević - zamjenik predsjednika;
- Radule Kojović - član /  Petar Stojanović - zamjenik člana;
- Julka Badnjar - član /  Vesna Begović  - zamjenik člana;
- Vesna Jočić  - član /  Katarina Đurđić - zamjenik člana;
- Suzana Mugoša - član /  Dragica Vuković - zamjenik člana.

Ostale informacije