Saopštenje sa V sjednice Sudskog savjeta

Na V sjednici Sudskog savjeta, održanoj 22.03.2017. godine, Sudski savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i sudova i Godišnji izvještaj o radu Sudova za prekršaje za 2016. godinu, kao i Izvještaj Centralne popisne komisije o ukupnoj vrijednosti nepokretne i pokretne  imovine za potrošačku jedinicu SUDSTVO, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

Sudski savjet je konstatovao prestanak sudijske funkcije Julki Badnjar, nekadašnjoj sudiji Vrhovnog suda Crne Gore i ujedno donio odluku o objavljivanju javnog oglasa za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore.

Ostale informacije