Saopštenje sa V sjednice Sudskog savjeta

25. 04. 2018.

Na petoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 25.04.2018. godine, na osnovu liste prijavljenih kandidata po objavljenom internom oglasu od 08.03.2018. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje, odlučeno  je da se Sava Mušikić sudija Osnovnog suda u Baru, rasporedi u Osnovni sud u Nikšiću.
 
Na ovoj sjednici, Sudski savjet je donio odluku o objavljivanju javnog oglasa za izbor 10 kandidata za sudije u osnovnim sudovima.
 
Savjet je dao mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Baru.
Na sjednici su usvojena Prosječna mjerila kvantiteta rada za 2015. godinu, za osnovne sudove do šest sudija i za osnovne sudove od šest do dvanaest sudija.

Ostale informacije