Saopštenje sa V sjednice Sudskog savjeta

DOPRINOS U OSTVARIVANJU NEZAVISNOSTI SUDSTVA

 

  

Sudski savjet je na V sjednici, održanoj 31. marta 2011. godine, odlučujući po prijavama na oglase objavljene 11. i 16. februara 2011. godine, za dvoje sudija Osnovnog suda u Nikšiću izabrao Nađu Todorović, savjetnika u tom sudu i Dragana Babovića, inspektora I u Komunalnoj policiji Glavnog grada – Podgorice, te za sudiju Osnovnog suda u Kotoru Danijelu Ćetković, savjetnika u istom sudu, kao i Vojislavku Vuković, sekretara Višeg suda u Podgorici za sudiju Osnovnog suda na Cetinju.

 

Svečano polaganje zakletve novoizabranih sudija određeno je za petak, 01. aprila 2011. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Na sjednici je donijeta odluka o oglašavanju slobodnog sudijskog mjesta u  Apelacionom sudu Crne Gore.             

 

Kako je postignuta ažurnost u Višem sudu u Podgorici Sudski savjet je donio Odluku o ukidanju odluke o upućivanju u taj sud sudija Vrhovnog suda Radoja Orovića, Ranka Vukovića, Vesne Begović, Julke Badnjar, Dušanke Radović, Natalije Filipović, Dragice Milačić, Branimira Femića, Rade Kovačević, Radojke Nikolić, kao i Milića Međedovića, sudije Apelacionog suda CG. Istovremeno je odlučeno da prestane rad sudijama Vrhovnog suda CG Radulu Kojoviću, Stanki Vučinić, Sretenu Ivanoviću i Petru Stojanoviću upućenim u Viši sud u Bijelom Polju, kao i Nataliji Boričić i  Goranu Đukoviću, sudijama Osnovnog suda u Podgorici, upućenim u Osnovni sud u Ulcinju, jer je, takođe, prestala potreba za njihovim angažovanjem zbog postignute ažurnosti u tim sudovima.

 

Sudski savjet je na istoj sjednici ocijenio da izjava predsjednika parlamenta CG Ranka Krivokapića, data medijima povodom presude Višeg suda u Podgorici u predmetu “Deportacija Muslimana”, kojom je sugerisano Apelacionom sudu CG kako treba da odluči, predstavlja politički uticaj na samostalnost i nezavisnost crnogorskog sudstva.

 

Sudski savjet poziva sve političke i druge subjekte da se uzdrže od komentarisanja nepravosnažnih sudskih odluka i na taj način daju doprinos u ostvarivanju nezavisnosti sudstva.

 


Ostale informacije