Saopštenje sa VI sjednice Sudskog savjeta

 

             Sudski savjet je na VI sjednici, održanoj 12. jula 2013. godine, dao pozitivno mišljenje na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnih sudova u Pljevljima i Cetinju.
             Razmatrajući pritužbu na vršenje funkcije predsjednika Apelacionog suda Crne Gore, Sudski savjet je utvrdio da time što je izmijenjen Godišnji raspored poslova u tom sudu nije ugrožena nezavisnost i samostalnost sudija Apelacionog suda koji su se obratili Sudskom savjetu.
             Sudski savjet je donio odluku o raspisivanju oglasa za dva sudijska mjesta u Osnovnom sudu u Kotoru.  
             Na današnjoj sjednici član Savjeta Veselin Racković zadužen je za praćenje realizacije mjera iz Akcionog plana za racionalizaciju pravosudne mreže u periodu 2013 -2015 godina.
           
        
SUDSKI SAVJET

Ostale informacije