Saopštenje sa VI sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na VI sjednici održanoj 26.05.2014. godine donio odluku o uplati jedne dnevnice zaposlenih u sudstvu za poplavljena područja u Srbiji i BiH.

Na sjednici  je konstatovan prestanak funkcije Svetu Stanišiću, sudiji Osnovnog suda u Kotoru i Veselinu Šćepanoviću i Oliveri Marković, sudijama Osnovnog suda u Baru.

Donijeta je odluka da se sudijeOsnovnog suda u Bijelom Polju, Bojana Bojović i Dragan Mrdak i sudije Osnovnog suda u Beranama, Spasović Milovan i Šćepović Dragan, upute na rad u Osnovni sud u Baru, na period od tri mjeseca.
 
Na današnjoj sjednici odlučeno je da se raspiše oglas o izboru po jednog sudije Apelacionog suda Crne Gore i Osnovnog suda u Kotoru  i dvoje sudija Osnovnog suda u Baru.
 
Sudski savjet je imenovao radnu grupu u sklopu aktivnosti za poglavlje 23 Akcionog plana, sastavljenu od predstavnike sudova Crne Gore, Ministarstva pravde Crne Gore i Državnog tužilaštva Crne gore.
 
Na današnjoj sjednici data su mišljenja na broj utvrdjenih radnih mjesta u Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore i Višeg suda u Podgorici.
 
Sudski savjet dao je saglasnost na produženje sekondiranja sudije Jelene Ružičić u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.       
 
 
SUDSKI SAVJET

Ostale informacije