Saopštenje sa VI sjednice Sudskog savjeta

02. 03. 2016.

Na VI sjednici Sudskog savjeta, održanoj 02.03.2016. godine, utvrđena su prosječna mjerila za ocjenjivanje sudija u sudovima u Crnoj Gori.

Sudski savjet je donio izmjenu i dopunu Plana slobodnih sudijskih mjesta za period od naredne dvije godine, dok će se podsticajne mjere za privremeno dobrovoljno upućivanje sudija odrediti na narednoj sjednici Sudskog savjeta Pravilinikom o podsticajnim mjerama.
Članovi Sudskog savjeta upoznati su sa Preporukama Radne grupe za mjerenje vremena postupanja sudije u predmetu.

Ostale informacije