Saopštenje sa VI sjednice Sudskog savjeta

Na VI sjednici Sudskog savjeta, održanoj 10.04.2017. godine, donijeta je odluka kojom se poništava oglas za izbor dvoje sudija Upravnog suda Crne Gore, br. 01-182/17-7, od 23.01.2017. godine.

Sudski savjet je konstatovao prestanak sudijske funkcije Aleksandri Lekovic, sudiji Osnovnog suda u Baru.

Katarini Peković, sudiji Osnovnog suda u Podgorici, koja je odlukom Sudskog savjeta br. 01-1784/16-2, od 04.04.2016. godine, upućena na vrijeme do tri godine na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, na zahtjev registrara Evropskog suda za ljudska prava, Rederika Lidla, produženo je upućivanje na još godinu dana, za period od 01.05.2017. – 30.04.2018. godine.

Ostale informacije