Saopštenje sa VI sjednice Sudskog savjeta

CRNOGORSKI SUDOVI POTPUNO AŽURNI

 

 

Sudski savjet je na VI   sjednici, održanoj 09. maja 2011. godine, razmatrao  Izvještaj o radu za 2010.godinu, koji sadrži podatke o radu Sudskog savjeta, opis i analizu stanja u sudovima, detaljne podatke za svaki sud koji se odnose na broj primljenih i riješenih predmeta u toku te godine, probleme i nedostatke u njihovom radu, kao i mjere koje treba preduzeti da bi se otklonili uočeni nedostaci. Zaključeno je da su crnogorski sudovi potpuno ažurni jer su završili više predmeta nego što su primili, čak za 1,7%. Naime, počeli su sudsku godinu sa 40.766 predmeta, primili 125.079, ukupno imali u radu 165.863, završili 127.197, a ostalo je  neriješeno samo 38.666 predmeta ili 23,31 % od ukupnog broja predmeta u radu.

Potpuna ažurnost crnogorskih sudova je evidentirana i kroz formulu procjene efikasnosti sudova koja je na utvrdjeni način izvještavanja Evropske komisije za praćenje efikasnosti pravosudja (CEPEJ). Kao i u prethodnoj godini, svi predmeti po žalbama u sudovima, te predmeti po tužbama u Upravnom sudu i predmeti po vanrednim pravnim lijekovima iz 2009. godine završeni su zaključno sa 30. aprilom 2010. godine.

 

Završeno je 76,69 % svih predmeta u radu i zadržan nivo ukinutih odluka na samo 23 % što je veliki učinak, pri čemu je smanjen  zaostatak predmeta iz 2009. godine i ranijih za 69,40 %. 

 

Zaključeno je da se i dalje mora pratiti blagovremenost izrada odluka, mada je ona u cjelosti u granicama potpune ažurnosti i poštovanja rokova, jer samo 3,3 % odluka u krivičnoj materiji kod osnovnih sudova je uradjeno van zakonskog roka, odnosno 1,7 % u parničnoj materiji, odluka je uradjeno van zakonskog roka.

Nakon isteka jednogodišnjeg mandata Disciplinskoj komisiji Sudski savjet je izabrao novu  i to u istom sastavu: Svetlana Vujanović, predsjednik komisije, Julka Badnjar, zamjenik predjednika, Petar Sojanović i Jadranka Ćulafić,članovi, te Stanka Vučinić i Zahit Camić, zamjenici članova.

 

Članovi Sudskog savjeta upoznali su se sa Zaključkom Vlade CG od 15.04.2011 godine, da je donijeta ICT Strategija pravosudja 2011 – 2014 godine, sa Akcionim planom za implementaciju Strategije. Navedenim zaključkom je preporučeno Sudskom savjetu da formira Komisiju za praćenje realizacije Strategije u čijem sastavu će biti predstavnici Vrhovnog suda CG, Vrhovog državnog tužilaštva, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, koja će Savjetu za privatizaciju i kapitalne investicije šestomjesečno dostavljati izvještaj o sprovedenim aktivnostima.

 

Konstatovano je da je Ljubiši Markoviću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću, prestala funkcija zbog imenovanja za notara.

 

Na istoj sjednici saglasno  nadležnosti iz člana 23. st. 1. tačka 4. Zakona o Sudskom savjetu, kojom se obezbjedjuje primjena, održivost i jednoobraznost PRIS-a,  usvojeno je Upustvo za pristup Pravosudnom informacionom sistemu (PRIS-u) koje omogućava jasnu evidenciju pristupanja PRIS –u, unošenju i izmjeni podataka, što je u skladu sa standardima sigurnosti informacionih sistema, kao i Smjernice za korišćenje informatičkih i komunikacionih servisa i audio – video tehnike.

Odlučujući po prijavama na oglas objavljen 25. marta 2011. godine,   članovi Sudskog savjeta za sudije Upravnog suda Crne Gore i Osnovnog suda u Ulcinju izabrali su Svetlanu Radošević i   Sanju Mirović, savjetnike u tim sudovima.

 

Svečano polaganje zakletve novoizabranih sudija određeno je za utorak, 10. maja 2011. godine, sa početkom u 12.00 časova.

 

Na sjednici je donijeta  odluka o oglašavanju slobodnog sudijskog mjesta  u Osnovnom sudu u Nikšiću.


Ostale informacije