Saopštenje sa VII sjednice Sudskog savjeta

SUDIJA OSNOVNOG SUDA U REGISTAR EVROPSKOG SUDA

 

Sudski savjet je na VII   sjednici, održanoj 03. juna 2011. godine,upoznat sa zaključcima Vlade CG od 28.04.2011. i 27.05.2011. godine,   koji se odnose na mjere štednje, tako da će Sudski savjet sagledati mogućnosti da Ministarstvu finansija dostavi program štednje koji će omogućiti izmirenje zaostalih obaveza iz 2010. godine.

Na istoj sjednici donijeta je odluka o upućivanju Snežane Bulatović, sudije Osnovnog suda u Podgorici u Registrar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, na predlog tog suda i istoj je utvrdjena naknada po tom osnovu.


Ostale informacije