Saopštenje sa VIII sjednice Sudskog savjeta

Na VIII sjednici, održanoj 08.05.2017. godine, Sudski savjet je, nakon obavljenog intervjua, donio odluku o izboru kandidatkinje Ivane Vukasović za sudiju Suda za prekršaje i  raspoređivanju iste na inicijalnu obuku u Sud za prekršaje u Podgorici.
 
Na sjednici je formirana Radna grupe za izmjenu odredaba Zakona o sudovima i Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, čiji su članovi Radule Kojović i Miraš Radović, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, Zahit Camić, predsjednik Osnovnog suda u Rožajama i Željka Jovović, sudija Osnovnog suda u Podgorici i član Sudskog savjeta. Radna grupa će objediniti primjedbe koje se odnose na odredbe navedenih zakonskih tekstova, date od svih sudija crnogorskih sudova, a koje su se kroz zakonske procedure i primjenu istih pokazale kao nesvrsishodne i neprimjenjive i uputiti ih Ministarstvu pravde, radi iniciranja izmjene zakonskog teksta.

Ostale informacije