Saopštenje sa VIII sjednice Sudskog savjeta

IZABRANE NOVE KOMISIJE

  

Sudski savjet je na VIII sjednici, održanoj 01. jula 2011. godine,konstatovao prestanak funkcije Nikoli Tomiću, sudiji Privrednog suda u Podgorici, zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju, kao i Rafetu Suljeviću, sudiji Osnovnog suda u Rožajama, na lični zahtjev.

Donijeta je i odluka o oglašavanju slobodnog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Rožajama.

 

Nakon isteka jednogodišnjeg mandata Komisiji za izbor 15. jula 2011. godine Sudski savjet je izabrao novu koju čine predsjednik Komisije Vesna Medenica i članovi Vesna Begović i Luiđ Škrelja, dok su za njihove zamjenike izabrani Radule Kojović, Julka Badnjar i Neven Gošović.

 

Na današnjoj sjednici formirana je i Komisija za praćenje realizacije ICT Strategije pravosudja 2011-2014, saglasno preporuci iz Zaključka Vlade od 15.04.2011. godine. U sastavu Komisije su predstavnici Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije. Komisija će Savjetu za privatizaciju i kapitalne investicije šestomjesečno dostavljati izvještaj o sprovedenim aktivnostima.

 

Nakon sagledavanja godišnjeg priliva broja „U“ predmeta u Upravnom sudu Crne Gore i njihove strukture, Sudski savjet je ocijenio da treba uvećati godišnju normu utvrđenu Pravilnikom o orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu sa 250 na 300 predmeta, a predsjednicima vijeća umanjiti normu za 30 odsto.

 

Na istoj sjednici donijeta je odluka da se napravi analiza o potrebi rješavanja stambenih pitanja sudija, kao i razmotri mogućnost da stanove sudijama dodjeljuje Sudski savjet, a ne Vlada, te da se donesu odluka o kriterijumima i pravilnik o rješavanju stambenih potreba nosilaca pravosudnih funkcija.

 

Zaključeno je da je zarada službenicima i namještenicima zaposlenim u sudstvu jako niska i da bi iste trebalo izdvojiti  iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima, tako što bi se sagledala mogućnost da im se zvanja utvrde Zakonom o sudovima, jer je to jedini način da im se poboljša sadašnji materijalni status.


Ostale informacije