Saopštenje sa X sjednice Sudskog savjeta

Sudski savjet je na X sjednici održanoj 19.11.2014. godine obavio razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za jednog sudiju Vrhovnog suda Crne Gore i jednog sudiju Upravnog suda Crne Gore.
 
Članovi Sudskog savjeta su na osnovu izjašnjenja Komisije za testiranje donijeli odluku o ponavljanju testiranja za kandidate koji ispunjavaju uslove za izbor jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici, jednog sudije Osnovnog suda u Beranama i jednog sudije Osnovnog suda u Ulcinju, a sve u cilju kvalitenog kadrovskog jačanja sudskog sistema i zadovoljenja legaliteta i legitimiteta prilikom izbora, tako da će se  ponovno testiranje kandidata obaviti 01. decembra.
 
Istovremeno je donijeta odluka o raspisivanju oglasa o izboru predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku.
 
Sudski savjet je na VI sjednici, održanoj  26.09.2014. godine, postupajući po dopisu sudija Upravnog suda Crne Gore kojim se zahtijeva provjera tačnosti informacija iznijetih u dnevnom listu "Dan" od Generalnog Sekretarijata Vlade Crne Gore tražio dostavljanje informacija sa sjednice na koju se odnosi pisanje u pomenutim dnevnim novinama.

Na sjednici je konstatovano da je Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Sudskom savjetu dostavio informaciju kojom navodi da "ni jedan član Vlade, pa ni ministar unutrašnjih poslova nije tražio da se izvrše bezbjednosne ili bilo kakve druge provjere sudija Upravnog suda Crne Gore."

Ostale informacije