Saopštenje sa XI sjednice Sudskog savjeta

Na XI sjednici Sudskog savjeta, održanoj 26.11.2014. godine, za sudijuVrhovnog suda Crne Gore, izabran je Miraš Radović, dok je za sudiju Upravnog suda Crne Gore izabran Muzafer Hadžajlić.

Polaganje zakletve izabranih sudija zakazano je za 01.12.2014. godine u 13, 30 časova.

Sudski savjet je razmatrao dopis advokata povodom pravnog stava krivičnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, u pogledu troškova na koje okrivljeni ima pravo u slučaju  pravosnažne oslobađajuće presude i zaključio da će se u narednom periodu pokrenuti procedure koje će riješiti ovo pitanje i staviti ga u zakonski i normativni okvir koji će obezbijediti optimalno ostvarivanje prava na odbranu.

Na sjednici je donijeta odluka o upućivanju Jelene Perović Kovačević, sudije Osnovnog suda u Podgorici  na vrijeme do jedne godine u Osnovni sud u Cetinju radi obavljanja funkcije predsjednika suda, a nakon usvajanja zahtjeva Željke Jovović, sudije Osnovnog suda u Podgorici za prestanak angažovanja u Osnovnom suda u Cetinju, po istom osnovu.

Na istoj sjednici je donijet Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija.

Ostale informacije