Saopštenje sa XI sjednice Sudskog savjeta

12. 05. 2015.

Na XI sjednici, održanoj 12.05.2015. godine, Sudski savjet je donio Odluku o broju sudija u sudovima u Crnoj Gori, potrebnih za zakonito i ažurno obavljanje sudijske funkcije, a polazeći od Pravilnika o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja sudija i državnih službenika i namještenika u sudu.

Istovremeno je donijeta odluka o prestanku funkcije Elvisu Durakoviću, sudiji Osnovnog suda u Kotoru, na lični zahtjev.

Ostale informacije