Saopštenje sa XII sjednice Sudskog savjeta

12. 05. 2016.

Primjenom odredaba Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list Crne Gore, br. 13/16 i 28/16) koje se odnose na postupak izbora sudija, a čija primjena je bila odložena do 01.01.2016. godine, na internet stranici Sudskog savjeta, dana 18.03.2016. godine objavljen je interni oglas, br. 01-1332/16 , za popunu slobodnog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici.
Na predmetni oglas prijave su podnijeli su:

-         Dragan Babović,sudija Osnovnog suda u Nikšiću,
-         Branislav Leković, sudija Osnovnog suda u Herceg Novom,
-         Dijana Dragišić, sudija Osnovnog suda u Herceg Novom i
-         Irena Šofranac Nedović, sudija Osnovnog suda u Kotoru

Na osnovu člana 44 Poslovnika Sudskog savjeta(„Službeni list Crne Gore“, br. 61/15), Komisija za trajno dobrovoljno raspoređivanje, utvrdila je blagovremenost prijava i da li prijavljeni kandidati ispunjavaju zakonom tražene uslove.

Shodno pomenutom članu, Komisija je sačinila Listu prijavljenih kandidata i istu dostavila Sudskom savjetu.

O potrebama suda u kojem sudije vrše sudijsku funkciju, odnosno suda u koji se raspoređuje sudija, pribavljena su mišljenja od sjednica sudija tih sudova na osnovu kojih je Komisija za trajno dobrovoljno raspoređivanje, a shodno članu 30, stav 2, alineja 4 Poslovnika, izvršila analizu potreba suda u kojima prijavljeni kandidati vrše sudijsku funkciju i suda u koji se raspoređuje.
Sudski savjet je, shodno članu 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, sačinio Listu kandidata za raspoređivanje  prema rezultatima rada u poslednje tri godine.

Na osnovu Liste kandidata za raspoređivanje, Sudski savjet je na XII sjednici, održanoj 11.05.2016. godine donio odluku o trajnom dobrovoljnom raspoređivanju Dragana Babovića, sudije Osnovnog suda u Nikšiću u Osnovni sud u Podgorici, vodeći računa o rezultatima rada, potrebama suda u kojem sudija vrši sudijsku funkciju i suda u koji se raspoređuje.
 
Na sjednici je dato mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u inoviranom Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje u Podgorici, dok nije prihvaćena inicijativa predsjednika toga suda za povećanje broja sudija utvrđenih Odlukom o broju sudija u sudovima, već je odlučeno će se problem rješavanja velikog broja predmeta u sudovima za prekršaje riješi na drugi, zakonom predviđeni način.

Postupajući po zahtjevu Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, na sjednici je određeno 25 polaznika obuke  na temu novog sistema ocjenjivanja i disciplinske odgovornosti sudija: sudije Osnovnog suda u Nikšiću, članovi i zamjenici Komisije za ocjenjivanje sudija, članovi i zamjenici Disciplinskog vijeća, kao i Disciplinski tužilac i njegov zamjenik. Predavanje će održati Luka Perili na temu ocjenjivanja sudija i disciplinske odgovornosti sudija u Crnoj Gori i evropskim standardima u tim oblastima, dok će Maša Grgurević Alčin održati predavanje o ocjenjivanju sudija i disciplinskoj odgovornosti sudija u Sloveniji.

Kako je planom obuke predviđeno predavanje člana Sudskog savjeta o postupku ocjenjivanja sudija, disciplinskim prekršajima i disciplinskim sankcijama, nadležnostima Sudskog savjeta u postupku ocjenjivanja sudija i utvrđivanja disciplinske odgovornosti,  za predavača je određena dr Vesna Simović Zvicer.
 
Na predlog predsjednika Sudskog savjeta, na sjednici je formirana Komisija za kontrolu slučajne dodjele predmeta čiji će zadatak biti utvrđivanje mogućnosti uticaja ljudskog  i tehničkog faktora na sistem slučajne dodjele predmeta.

Na sjednici su razmatrani prigovori zaposlenih u višim sudovima, Osnovnom sudu u Ulcinju i Sekretarijata Sudskog savjeta, koji se odnose na primjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru, kao i pritužbe građana.

Ostale informacije