Saopštenje sa XII sjednice Sudskog savjeta

Sa predstavnikom Sudskog savjeta CG u  pregovore
 
 
          Na današnjoj, XII sjednici Sudskog savjeta, Sudski savjet  je razmatrao zahtjev Struktovnog odbora sindikata zaposlenih u sudstvu Crne Gore za pomoć da se što prije, kroz dijalog sa poslodavcem, dodje do najboljih mogućih rješenja i da se zaposleni vrate svojim svakodnevnim poslovima.
          S tim u vezi,  Sudski savjet je svjestan postojeće teške materijalne situacije  službenika i namještenika u sudovima, pa poziva obje strane da u uslovima ekonomske krize putem dijaloga iznadju prihvatljivo rješenje kako bi se štrajk sudske administracije prekinuo i kako se daljom obustavom rada   ne bi ugrožavalo ostvarivanje sudske vlasti i prava gradjana -  stranaka  i učesnika u postupku. Takodje, Sudski savjet će angažovati svog predstavnika koji će sa Strukovnim odborom sindikata zaposlenih u sudstvu učestvovati u daljim pregovorima sa Vladom.
          Sudski savjet je danas zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju konstatovao  prestanak funkcije Čedomiru Janjeviću, sudiji Višeg suda u Podgorici i Miloradu Smoloviću sudiji Višeg suda u Bijelom Polju, kao i Slavki Vukčević, sudiji Višeg suda u Podgorici, na njen lični zahtjev.
          Razmatran je i Nacrt Poslovnika Sudskog savjeta, pri čemu su date primjedbe i sugestije, tako da će Poslovnik biti usvojen na narednoj sjednici Sudskog savjeta.

Ostale informacije