Saopštenje sa XIII sjednice Sudskog savjeta

12. 06. 2015.

Na XIII sjednici Sudskog savjeta, održanoj 12.06.2015. godine, dato je mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore.

Donijeta je odluka o objavljivanju oglasa o izboru:
- predsjednika Osnovnog suda u Ulcinju;
- predsjednika Višeg suda za prekršaje u Podgorici, osnovnih sudova za prekršaje u Podgorici, Bijelom Polju i Budvi;
- dvoje sudija Upravnog suda Crne Gore;
- četvoro sudija Višeg suda u Podgorici;
- dvoje sudija Osnovnog suda u Podgorici i
- jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru.
 
Za predstavnika Sudskog savjeta u sektorskoj radnoj grupi Ministarstva pravde, za oblast društvenih djelatnosti, koja će vršiti izbor i ocjenu strateškog značaja prioritetnih infrastrukturnih projekata, izabrana je Vesna Aćimić, sekretarka Sekretarijata Sudskog savjeta.

Ostale informacije