Saopštenje sa XIII sjednice Sudskog savjeta

30. 05. 2016.

Na XIII sjednici Sudskog savjeta, održanoj  30.05.2016. godine,  konstatovan je prestanak sudijske funkcije Aleksandri Krivokapi Kuhar, sudiji Osnovnog suda u Herceg Novom i Banda Rahmu, sudiji Osnovnog suda u Bijelom Polju.

Uzimajući u obzir opterećenost Osnovnog suda u Herceg Novom i Osnovnog suda u Bijelom Polju godišnjim prilivom predmeta, a polazeći od plana racionalizacije pravosudne mreze, Sudski savjet je zaključio da ne postoji potreba za popunjavanjem upražnjenih sudijskih mjesta.

Razmatrajući zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka, br. 06-29-2840-3/16, od 25.05.2016. godine, kojim je predloženo održavanje sastanka u vezi sa   izuzimanjem podataka iz telekomunikacionog saobraćaja po naredbi sudije za istrage, Sudski savjet je za predstavnika Sudskog savjet na predmetnom sastanku izabrao Milića Međedovića, sudiju Apelacionog suda Crne Gore.

Na sjednici je takođe donijet zaključak o potrebi ažurnog i redovnog naplaćivanja sudskih taksi, shodno odredbama Zakona o sudskim taksama („Službeni list RCG“, br. 76/05 i 39/07), na način i po postupku određenom Sudskim poslovnikom („Službeni list Crne Gore“, br. 26/11, 44/12 i 2/14), a u visini propisanoj tarifnim brojevima od 1 do 29 navedenog zakona. Shodno navedenom, potrebno je svim sudovima proslijediti zahtjev za dostavljanje izvještaja o visini naplaćenog iznosa na ime sudskih taksi za prethodni mjesec.

Ostale informacije