Saopštenje sa XIII sjednice Sudskog savjeta

Na trinaestoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 11.09.2017. godine, obavljen je intervju sa kandidatima prijavljenim za izbor dvoje sudija Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Jočić, sudijom Višeg suda u Podgorici i sudijama Upravnog suda Crne Gore, Vesnom Vučković, Fadilom Kardovićem i Muzaferom Hadžajlićem. Takođe, Savjet je obavio intervju i sa kandidatima prijavljenim za izbor jednog sudije Višeg suda u Bijelom Polju, Draganom Mrdakom, Violetom Raičević i Sanjom Konatar, sudijama Osnovnog suda u Bijelom Polju.
 
Članovi Savjeta upoznati su sa Predlogom Radne grupe koja je radila na izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, i zaključeno je da se za nastavak sjednice pozove i Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda i predsjednica  Radne grupe, kako bi članovima Savjeta pružila detaljnije informacije o predloženim rješenjima u tekstu koji je sačinjen.
 
Na sjednici je razmatran Izvještaj o radu sudova i sudija za prvih šest mjeseci tekuće godine.
 
Savjet je dao saglasnost da se potpiše Ugovor o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji stambenih objekata na osnovu udruživanja sredstava za potrebe sudova između Sudskog savjeta Crne Gore i DOO Crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju.
 
Savjet je usvojio Izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks, za period januar – jun  2017. godine.
 
Na današnjoj sjednici razmatran je i dopis  predsjednika Osnovnog suda u Baru, u vezi sa problemima prinudne naplate sudske takse. Konstatovano je da država nema adekvatan mehanizam za rješavanje ovog problema, o čemu treba obavijestiti nadležne organe, uz iskazivanje spremnosti da i predstavnici sudske vlasti participiraju u njegovom prevladavanju.
 
Preostale tačke dnevnog reda Sudski savjet će razmatrati u nastavku XIII sjednice, koja će se održati u srijedu, 13.septembra 2017.godine.

Ostale informacije