Saopštenje sa XIV sjednice Sudskog savjeta

Na sjednici Sudskog savjeta 18.12.2014. godine, obavljeni su razgovori sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku i  jednog sudije Osnovnog suda u Nikšiću.

Članovi Sudskog savjeta izabrali su: za sudiju Osnovnog suda u  Podgorici Jelenu Vulović, savjetnika u istom sudu, za sudiju Osnovnog suda u Ulcinju Jovana Jovanovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Baru i za sudiju Osnovnog suda u Beranama Violetu Mitrović, dosadašnju sudiju Osnovnog suda u Plavu.

Konstatovan je prestanak sudijske funkcije Slavici Stjepčević, sudiji Osnovnog suda u Herceg Novom i istovremeno donijeta odluka o raspisivanju oglasa za izbor jednog sudije Osnovnog suda u Herceg Novom.

Saglasno članu 23 stav 3 Zakona o Sudskom savjetu članovi Sudskog savjeta dali su sugestije na Predlog Zakona o Sudskom savjetu i pravima i dužnostima sudija,  u cilju preispitivanja model izbora sudija i ukupnog sistema ocjenjivanja sudija. Zaključeno je da predloženi tekst predvidja samo dužnosti sudije a ne i njihova prava, kao i da su rokovi zastarjelosti disciplinskih prekršaja predugi i da treba da budu utvrdjeni analogno rješenjima u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.

Detaljne primjedbe i sugestije koje su date na sjednici biće objavljene na sajtu Sudskog savjeta Crne Gore.

 Za člana Disciplinske komisije za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnih izvršitelja, izabran je Marotić Milorad, sudija Višeg suda u Podgorici.
 

Ostale informacije