Saopštenje sa XIV sjednice Sudskog savjeta

29. 06. 2016.

Na XIV sjednici, održanoj 28.06.2016. godine, Sudski savjet je donio odluku o raspisivanju nacionalnog oglasa za izbor sudija.

Odlučujući po prigovoru Raje Joksimović, sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju  izjavljenom na odluku Komisije za Etički kodeks sudija Su. Ek. br. 4-1/16, od 11.05.2016. godine i prigovoru Nađe Todorović, sudije Osnovnog suda u Nikšiću, izjavljenom na odluku Komisije za Etički kodeks sudija Su. Ek. br. 4/16, od 11.05.2016. godine, Sudski savjet je donio odluke kojima se predmetni prigovori odbijaju kao neosnovani.

Članovi Sudskog savjeta upoznati su sa usvojenom Strategijom informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020.

Na sjednici je dato mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Budvi i usvojena je Interna procedura za obračun i isplatu zarada u Sekretarijatu Sudskog savjeta i sudovima, kao i Pravilnik o korišćenju kompjutersko komunikacionih resursa.

Sudski savjet je donio Odluku o varijabilnom dijelu zarade za zaposlene u organima sudske vlasti i Sekretarijatu Sudskog savjeta.

Odlučujući po zahtjevu predsjednice Osnovnog suda u Cetinju, Sudski savjet je dao saglasnost za raspisivanje javnog poziva za valorizaciju građevinskog zemljišta kroz izgradnju stambenog objekta Cetinje, po modelu javno privatnog partnerstva.

Ostale informacije