Saopštenje sa XIX sjednice Sudskog savjeta

19. 09. 2016.

Na internet stranici Sudskog savjeta, dana 08.08.2016. godine objavljen je interni oglas, br. 01-4482/16, za popunu četri slobodna sudijska mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici.
Na predmetni oglas prijave su podnijeli:
  • Stanojka Pajović, sudija Osnovnog suda u Nikšiću,
  • Irena Šofranac Nedović, sudija Osnovnog suda u Kotoru,
  • Dijana Dragišić i Branislav Leković, sudije Osnovnog suda u Herceg Novom,
  • Milan Rajković, sudija Osnovnog suda u Rožajama,
  • Sanja Konatar i Almir Muratović, sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju, koji su odustali od prijave na predmetni oglas.
 
Na osnovu člana 44 Poslovnika Sudskog savjeta(„Službeni list Crne Gore“, br. 61/15), Komisija za trajno dobrovoljno raspoređivanje, utvrdila je blagovremenost prijava i da li prijavljeni kandidati ispunjavaju zakonom tražene uslove.

Shodno pomenutom članu, Komisija je sačinila Listu prijavljenih kandidata i istu dostavila Sudskom savjetu.

O potrebama suda u kojem sudije vrše sudijsku funkciju, odnosno suda u koji se raspoređuje sudija, pribavljena su mišljenja od sjednica sudija tih sudova, na osnovu kojih je Komisija za trajno dobrovoljno raspoređivanje, a shodno članu 30 stav 2 alineja 4 Poslovnika, izvršila analizu potreba suda u kojima prijavljeni kandidati vrše sudijsku funkciju i suda u koji je iste potrebno rasporediti.

Sudski savjet je, shodno članu 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, sačinio Listu kandidata za raspoređivanje  prema rezultatima rada u poslednje tri godine.

Na osnovu Liste kandidata za raspoređivanje, Sudski savjet je na XIX sjednici, održanoj 16.08.2016. godine donio odluku o trajnom dobrovoljnom raspoređivanju Stanojke Pajović, sudije Osnovnog suda u Nikšiću i Branislava Lekovića, sudije Osnovnog suda u Herceg Novom,  u Osnovni sud u Podgorici, vodeći računa o rezultatima rada imenovanih sudija, potrebama sudova u kojima isti vrše sudijsku funkciju i suda u koji se raspoređuju.
 
Na sjednici je dato mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u inoviranom Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore, kao i mišljenje na Predlog Sudskog poslovnika.  
 
Sudski savjet je, na osnovu člana 27 Poslovnika Sudskog savjeta, donio odluku o imenovanju Komisije za testiranje, u sastavu: Radoje Orović, predsjednik, Milić Međedović i Vesna Simović Zvicer, kao članovi komisije.
 
Donijeta je odluka o raspisivanju internog oglasa za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Herceg Novom, dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi sud, kao i javnog oglasa za popunu dva slobodna sudijska mjesta u osnovnim sudovima u Crnoj Gori.

Ostale informacije