Saopštenje sa XV sjednice Sudskog savjeta

22. 06. 2015.

Na XV sjednici Sudskog savjeta, održanoj 22.06.2015. godine, razmatrane su radne verzije Poslovnika o radu Sudskog savjeta i Pravilnika o postupku ocjenjivanja sudija, indikatorima za sačinjavanje izvještaja i predloga ocjene, kao i kriterijumima za ocjenjivanje i indikatorima za sačinjavanje izvještaja i predloga ocjene predsjednika suda. Takođe, dato je mišljenje na broj radnih mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Privrednog suda Crne Gore.

Na sjednici je imenovana Komisija za testiranje u sastavu:  predsjednik, Vesna Medenica i članovi Željka Jovović i Magdalena Zečević, dok su za zamjenike imenovani Radoje Orović, Milić Međedović i Loro Markić.

Ostale informacije