Saopštenje sa XV sjednie Sudskog savjeta

Na XV sjednici Sudskog savjeta, održanoj 25.12.2014. godine, Sudski savjet je za predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku izabrao Mihaila Anđelića, dosadašnjeg predsjednika toga suda, dok je za sudiju Osnovnog suda u Nikšiću, izabran Marko Blagojević, sudija Osnovnog suda u Herceg Novom.

Zakletva izabranih sudija kao i sudija izabranih na XIV sjednici obaviće se 29.12.2014.godine u 10 časova.

Na sjednici  je usvojen izvještaj o radu Komisije za Etički kodeks sudija za tekuću godinu, kao i plan redovnih sjednica za narednu godinu.

Sudski savjet je, razmatrajući Predlog Zakona o zaradama u javnom sektoru, konstatovao u cjelosti neslaganje sa predloženim rješenjima koja odražavaju neravnopravnost sudske vlasti sa ostalim granama vlasti. U tom pravcu je zaključeno da zarade nosilaca sudske funkcije treba utvrditi posebnim zakonom. Polazeći od toga, Sudski savjet će svoje stavove povodom konkretnih rješenja definisati na narednoj     sjednici koja će biti održana sredinom januara.

Ostale informacije