Saopštenje sa XVI sjednice Sudskog savjeta

27. 07. 2016.

Na XVI sjednici, održanoj 21. i 27.07.2016. godine,  Sudski savjet je donio Odluku o izmjeni Odluke o broju sudija u sudovima u Crnoj Gori ("Službeni list Crne Gore", br. 25/15 od 15.05.2015, 62/15 od 02.11.2015).
Sudski savjet je usvojio Izvještaj Komisije za kontrolu slučajne dodjele predmeta u kojem je zaključeno da nije bilo povrede principa slučajne dodjele predmeta.
Na sjednici je, shodno članu 36 stav 4 Zakona o zaradama u javnom sektoru, odbijen  zahtjev Vojinović Tomislava, nekadašnjeg sudije Područnog organa za prekršaje u Kotoru za isplatu otpremnine jer isti nije sudija.
U vezi sa postupkom primjene Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika u sudovima , Sudski savjet je zaključio da je potrebno da u skladu sa članom 9 navedenih Pravila, Komisija za Normativnu djelatnost odredi Prosječna mjerila kvantiteta rada u određenoj vrsti predmeta, za sledeće kategorije:
  • osnovne sudove do šest sudija;
  • osnovne sudove od šest do 12 sudija;
  • osnovne sudove sa preko 12 sudija;
  • sudove za prekršaje i
  • više sudove.
 
Donijeta je odluka o raspisivanju internog oglasa za popunu 4 slobodna sudijska mjesta u Osnovnom sudu Podgorica, dobrovoljnim premještanjem sudija.

Ostale informacije