Saopštenje sa XVI sjednice Sudskog savjeta

15. 11. 2017.

Na šesnaestoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 15.11.2017. godine, Sudski savjet je shodno članu 121 stav 3 Zakona o sudskom savjetu i sudijama, prihvatio zahtjev Disciplinskog tužioca za privremeno udaljenje Danila Jegdića, sudije Osnovnog suda u Podgorici. Protiv sudije Jegdića pokrenut je krivični postupak zbog produženog krivičnog djela falsifikovanja službene isprave iz člana 414 stav 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao krivičnog djela koje ga čini nedostojnim za vršenje sudijske funkcije.
 
Na današnjoj sjednici Savjeta, donijeta je odluka da se Milica Čukić, sudija Višeg suda u Bijelom Polju, trajno dobrovoljno rasporedi u Viši sud u Podgorici, na osnovu internog oglasa.
 
Savjet je imenovao Radnu grupu za izradu Strategije za odnose s javnošću i informisanje Sudskog savjeta Crne Gore u sastavu, Željka Jovović, Vesna Aćimić, Miroslava Raičević, Radmila Đurišić i Anđa Reljić.
 
Takođe, na sjednici je data saglasnost na broj utvrđenih mjesta u Predlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici i  razmatrane su pristigle pritužbe građana.

Ostale informacije