Saopštenje sa XX sjednice Sudskog savjeta

10. 10. 2016.

Na XX sjednici Sudskog savjeta, održanoj 07.10.2016. godine, obavljeni su razgovori sa prijavljenim kandidatima za članove Komisije za polaganje pravosudnog ispita:

Vesnom Medenicom, predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, Dušankom Radović, Hasnijom Simonović, Stankom Vučinić, Natašom Božović, Vesnom Begović, Natalijom Filipović, Radulom Kojovićem, Petrom Stojanovićem, Mirašom Radovićem i Radojem Orovićem, sudijama Vrhovnog suda Crne Gore, dr Brankom Vučkovićem, predsjednikom Osnovnog suda u Kotoru i dr Vesnom Vučković, sudijom Upravnog suda Crne Gore.
Na sjednici je konstatovan prestanak radnog odnosa Nadi Peković, nekadašnjoj sudiji Područnog organa za prekršaje u Podgorici i Šefiki Adrović, nekadašnjoj sudiji Područnog organa u Rožajama.

Sudski savjet je odbio zahtjev Miodraga Bajkovića, nekadašnjeg predsjednika Područnog organa za prekršaje u Herceg Novom, za isplatu mjesečne naknade za godinu dana.
Saglasno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Sudski savjet je na sjednici predložio

* za Disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika, Dijanu Radulović, sudiju Osnovnog suda u Podgorici  i Milenu Matović, sudiju istog suda;

* za članove prvostepene Disciplinske komisije predloženi su Jadranka Ćulafić, sudija Višeg suda u Podgorici i Nenad Vujanović, sudija Osnovnog suda u Podgorici, dok su za njihove zamjenike predloženi Vladimir Novović, sudija Višeg suda u Podgorici i Sava Mušikić, sudija Osnovnog suda u Baru.

* za članove drugostepene Disciplinske komisije predloženi su Miraš Radović i Stanka Vučinić, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, dok su za njihove zamjenike predloženi Natalija Filipović i Radojka Nikolić, sudije istog suda.

Predsjednica Radne grupe za mjerenje vremena postupanja sudije u predmetu, Milenka Žižić, sudija Apelacionog suda Crne Gore, informisala je Sudski savjet o aktivnostima Radne grupe u minulom periodu.

Radule Kojović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u svojstvu člana Vijeća za ocjenjivanje sudija Osnovnog suda u Nikšiću, informisao je Sudski savjet o radu Vijeća.

Sjednica će nastaviti sa radom 13.10.2016. godine, kada će se raspravljati i odlučivati  o preostalim tačkama dnevnog reda.

Ostale informacije