Saopštenje sa XXII sjednice Sudskog savjeta

Na XXII sjednici Sudskog savjeta, održanoj 18.11.2016. godinem, Sudski savjet je konstatovao prestanak sudijske funkcije Vidomiru Boškovicu, sudiji Viseg suda u Bijelom Polju i istovremeno utvrdio pravo na naknadu zarade u periodu od godinu dana od dana prestanka sudijske funkcije.

Odluka o prestanku funkcije, donijeta je na zahtjev sudije Vidomira Boskovica, a u skladu sa članom 121 stav 2 Ustava Crne Gore.

U vezi sa navedenim, kao i nekim prethodnim slucajevima, a usljed nepostojanja pravnog osnova za donosenje drugacije odluke, članovi Sudskog savjeta su, ne ulazeći u motive podnošenja ostavki, nakon rasprave po ovom pitanju, dosli do zajednickog stava da svaki sudija, prilikom izbora na sudijsku funkciju, mora biti spreman na preuzimanje odgovornosti u punom kapacitetu i prihvatanje izazova koje sudijska funkcija sa sobom nosi.

Na XXII sjednici Sudskog savjeta, održanoj 18.11.2016. godine, konstatovan je prestanak radnog odnosa Ireni Uskokovic, nekadasnjoj sudiji Vijeca za prekrsaje  u Podgorici.
Sudski savjet je usvojio Smjernice  za obavljanje intervjua sa kandidatima za sudije, kao i Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata.

Na sjednici je donijeta odluka o ponovnom raspisivanju oglasa za izbor zamjenika članova Komisije za poslaganje pravosudnog ispita.

Ostale informacije