Saopštenje sa XXIV sjednice Sudskog savjeta

20. 10. 2015.

Na XXIV sjednici Sudskog savjeta, održanoj 20.10.2015. godine, obavljeni su razgovori sa:

- kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Jočić i Rankom Vuković, sudijama Višeg suda u Podgorici i
- kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor jednog sudije Osnovnog suda u Herceg Novom, Đurđinom Bulut, savjetnicom Osnovnog suda u Herceg Novom; Andrijom Vojvodićem, savjetnikom u Osnovnom državnom tužilaštvu  u Herceg Novom i Vesnom Gazdić, savjetnicom u Apelacionom sudu Crne Gore.

Na sjednici su usvojeni Nacrt Poslovnika Sudskog savjeta i Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o broju sudija u sudovima.

Konstatovan je prestanak sudijske funkcije Valentini Pavličić, sudiji Višeg suda u Podgorici i Rajku Šibaliću, sudiji Osnovnog suda u Žabljaku i istovremeno donijeta odluka o raspisivanju oglasa za izbor predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom i jednog sudije Višeg suda u Podgorici.

Data je saglasnost na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Herceg Novom.

Predsjednik Komisije za Etički kodeks, Dobrica Šljivančanion, predstavio je Sudskom savjetu devetomjesečni izvještaj o radu pomenute Komisije.

Ostale informacije