Saopštenje sa XXIX sjednice Sudskog savjeta

03. 12. 2015.

Na XXIX sjednici Sudskog savjeta, održanoj 03.12.2015. godine, obavljeni su razgovori sa:

- kandidatima za predsjednika Osnovnog suda u Herceg Novom: Zoricom Dabetić, dosadašnjom predsjednicom toga suda i Branislavom Lekovićem, sudijom toga suda;

- kandidatima za dvoje sudija Višeg suda u Podgorici, po oglasima od 23 i 27.10.2015. godine: Zoranom Ašaninom, sudijom Privrednog suda Crne Gore, Mirjanom Vlahović, Danilom Jegdićem i Aleksandrom Stojanovićem, sudijama Osnovnog suda u Podgorici, Vojislavkom Vuković i Srđanom Vujovićem, sudijama Osnovnog suda u Cetinju, Vesnom Kovačević, sudijom Osnovnog suda u Nišiću i Srđanom Klikovcem, sudijom Osnovnog suda u Kotoru.

Na sjednici je dato mišljenje na predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Bijelom Polju.

Takođe je donijeta odluka o produženju sekondiranja Jeleni Ružičić, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću u Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Ostale informacije