Saopštenje sa XXVIII sjednice Sudskog savjeta

20. 11. 2015.

Na XXIX sjednici Sudskog savjeta, održanoj 20.11.2015. godine, Sudski savjet je usvojio prigovor Svetlane Radošević, sudije Upravnog suda Crne Gore, izjavljen na Odluku Komisije za rješavanje stambenih potreba sudija Up. I. br. 11-4-39/15, od 09.10.2015. godine i donio odluku o dodjeli stanova.

Na sjednici je donijeta odluka o premještanju Zorana Ašanina, ranijeg sudije Privrednog suda u Bijelom Polju na slobodno sudijsko mjesto u Privrednom sudu Crne Gore, sa kojeg razloga je poništen oglas o izboru jednog sudije Privrednog suda Crne Gore br. 01-5797/15, od 29.10.2015.

Sudski savjet je dao mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Budvi.

Ostale informacije