Saopštenje sa XXXI sjednice Sudskog savjeta

23. 12. 2015.

Na XXXI sjednici Sudskog savjeta, održanoj 22.12.2015. godine, obavljen je intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za:

- jednog sudiju Osnovnog suda u Kotoru:

Danicom Kovačević, šefom službe opštih i pravnih poslova Vodovod Kotor, Katarinom Duletić, savjetnicom u Osnovnom sudu u Kotoru i Mišom Jakšićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Baru.

- troje sudija Suda za prekršaje u Podgorici:

Darom Begović, Ljubinkom Ćulafić, Mladenom Paunovićem i Krunoslavom Obradovićem, nekadašnjim sudijama Područnog organa za prekršaje u Podgorici; Milankom Đekić, nekadašnjom predsjednicom Područnog organa za prekršaje u Budvi; Marinom Tanjević, savjetnicom u Sudu za prekršaje u Podgorici i Anom Radulović, rukovodiocem pravne službe u Parking servisu DOO Podgorica.

- dvoje sudija Suda za prekršaje u Bijelom Polju:

Ahmetom Međedovićem, nekadašnjim sudijom Područnog organa za prekršaje u Bijelom Polju, Miladinom Magdelinićem, nekadašnjim sudijom Područnog organa za prekršaje u Beranama, Andrijanom Bulatović i Amrom Burdžović, savjetnicama u Višem sudu u Bijelom Polju.

- dvoje sudija Suda za prekršaje u Budvi:

Milankom Đekić, nekadašnjom predsjednicom Područnog organa za prekršaje u Budvi, Miodragom Bajkovićem, nekadašnjim predsjednikom Područnog organa za prekršaje u Herceg Novom, Đurđinom Bulut, savjetnicom u Osnovnom sudu u Herceg Novom, Alijom Musličićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Baru i Andrijom Vojvodićem, savjetnikom u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom.

Sudski savjet je imenovao:

- Komisiju za trajno dobrovoljno raspoređivanje, u sastavu: Magdalena Zečević, Željka Jovović i Vesna Simović Zvicer;

- Komisiju za napredovanje, u sastavu: Radoje Orović, Milić Međedović i Dobrica Šljivančanin.

- Komisiju za ocjenjivanje, u sastavu: predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, Radoje Orović, Milić Međedović, Željka Jovović i Loro Markić.

Na sjednici je donijeta odluka o upućivanju Milića Međedovića i Milenke Žižić, sudija Apelacionog suda Crne Gore u krivično odjeljenje Višeg suda u Podgorici,  kao  i Natalije Filipović, Julke Badnjar, Vesne Begović, Branimira Femića, Dragice Milačić, Radojke Nikolić, Rade Kovačević i Ranke Vuković, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u isti sud, zbog velikog broja neriješenih Gž predmeta, na period do jedne godine, počev od 01.01.2016. godine.

Ostale informacije