SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


            Sudski savjet Crne Gore je na III redovnoj sjednici održanoj 31.05.2013 godine uputio sudiju Osnovnog suda u Nikšiću Jelenu Ružičić na rad u Registrar Evropskog suda za ljudska prava, na osnovu objavljenog nacionalnog konkursa i odluke Sekretarijata Suda u Strazburu.
 
            Članovi Sudskog savjeta razmatrali su podnesak Milića Mirovića, advokata iz Bara, kojim je zatraženo razrješenje sudije Osnovnog suda u Baru Srdjana Kosanića, na osnovu dostavljene dokumentacije. Ocijenjeno je da imenovani nije ovlašćen za podnošenje predloga za razrješenje, kao i da nema razloga za razrješenje sudije Kosanića.
 
            Na današnjoj sjednici razmatran je i Izvještaj o stanju starih predmeta u crnogorskim sudovima i budućoj potrebi sačinjavanja detaljnog programa za njihovo rješavanje.
 
            U dijelu podneska Dragana Mrdaka, sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju, Sudski savjet je podržao stav predsjednika Osnovnog suda u Bijelom Polju iznijetom u aktu kojim je utvrđen godišnji raspored poslova u tom sudu za 2013. godinu.
 
            Član Savjeta Miodrag Pešić podnio je izvještaj o učešću na Regionalnoj konferenciji sudskih savjeta Jugoistočne Evrope održanoj 6 -7. maja 2013. godine, u Rimu, dok je predsjednik Sudskog savjeta Vesna Medenica informisala članove Savjeta o učešću na Generalnoj skupštini Evropske mreže sudskih savjeta koja će se održati 4-8. juna 2013. godine u Sofiji, Bugarska.
 
 
SUDSKI SAVJET

Ostale informacije