Saopštenje za javnost


CRNA GORA

SUDSKI SAVJET
 
 
Su. R. br. 831/2011
Podgorica, 30.09.2011. godine
 
 
 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- NAJAVA
 
 
 
             Konferencija sudija održaće se u subotu, 01.10.2011. godine u Kolašinu, u Centru za kulturu, sa početkom u 12,00h.
 
            Konferencija je sazvana radi izbora komisije za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija u skladu sa članom 8 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG" br 13/08 i 39/11).
 
           Komisija za Etički kodeks sudija prati primjenu Etičkog kodeksa sudija i o svom radu dostavlja izvještaj Sudskom savjetu najmanje jednom godišnje.
 
            Rad Konferencije je zatvoren za javnost.
 
 
                                                                          SEKRETARIJAT 

Ostale informacije