Saopštenje za javnost

02. 03. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević, prisustvovao je prezentaciji preliminarnih rezultata istraživanja o percepciji pravosuđa u Crnoj Gori za 2016.godinu,  koje je izradila Svjetska banka, Sektor pravosuđa.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici relevantnih insitucija za oblast pravosuđa, kao i predstavnici Ministarstva pravde.

Ostale informacije