SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

29. 05. 2017.

Danas su u posjeti Sudskom savjetu Crne Gore bili ekspert Savjeta Evrope, Milica Vesović i ispred Programske kancelarije SE u Podgorici, Vlado Dedović.

Tokom cjelodnevne posjete održano je više odvojenih sastanaka sa predstavnicima Sudskog savjeta, odnosno Sekretarijata savjeta i njegovih odjeljenja i službi.

Naime, Savjet Evrope sprovodi projekat „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, gdje su između ostalih partneri i Sudski i Tužilački savjet Crne Gore, tako da je današnja ekspertska misija SE imala za cilj da procijeni potrebu i mogućnosti za dodatnim obukama,treninzima, radionicama i usavršavanjima stručnih kadrova i službenika ovih savjeta. Riječ je o četvrtoj komponenti projekta koja je konkretno usmjerena na jačanju kadrovskih kapaciteta.

Koordinatori ovog projekta imali su priliku da razgovaraju sa predstavnicima Sudskog savjeta i njegovog Sekretarijata zaduženih za različite oblasti rada i funkcionisanja, od normativne djelatnosti i statusnih pitanja sudija i njihove edukacije, informaciono-komunikacione tehnologije i multimediju-IKT sektora, finansija i odnosa sa javnošću, sve u svrsi implementacije Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti i zadataka Sudskog savjeta- obezbjeđenje nezavisnosti, samostalnosti, odgovornosti i profesionalnosti sudova i sudija.

Projekat „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ je  dio Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku, koji je finansiran od strane Evropske unije, a implementira ga Savjet Evrope, u cilju saradnje ovih institucija sa zemljama Jugoistočne Evrope i poboljšanja svih kapaciteta pravosuđa.

U ime Sudskog savjeta goste su pozdravili Dobrica Šljivančanin, zamjenik predsjednika Sudskog savjeta i Vesna Aćimić, sekretar Sekretarijata.Ostale informacije