SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 06. 2017.


Zamjenik predsjednika i član Sudskog savjeta Crne Gore, Dobrica Šljivančanin i predsjednik Osnovnog suda u Nikšiću, Vukota Vujačić, učestvovaće na Trećoj regionalnoj Konferenciji pod nazivom: Mandat, uloga i zadaci predsjednika sudova. Konferencija je dio projekta-Podrška sudskoj reformi u zemljama Zapadnog Balkana i Turske-, koji je podržan od Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Ista se održava  u Budvi od 06-09. juna 2017. godine.

Glavni cilj konferencije je da se razgovara o dužnostima i odgovornostima predsjednika sudova i njihovim nadležnostima u upravljanju sudovima u pravosuđima zemalja Zapadnog Balkana, u skladu sa međunarodnom praksom i standardima, kao i o strateškim pristupima, novim trendovima, i pravcima mogućih inicijativa u ovoj oblasti.

Tokom konferencije predstavnici zemalja učesnica će razmijeniti mišljenja i voditi interaktivne diskusije o sljedećim pitanjima: Upravljačka uloga predsjednika suda i uloga centralne vlasti odgovorne za upravljanje pravosuđa;  Strateško planiranje funkcija: definisanje ciljeva i razvijanje strategije kako bi se odgovorilo na različite izazove i pitanja koja utiču na sud; Upravljanje radom suda, uključujući i upravljanje unutrašnje- organizacionim pitanjima; upravljanje sudskom administracijom, materijalnim resursima i infrastrukturom; Upravljanje sudskim budžetom; Održavanje i razvijanje odnosa sa drugim organima i institucijama.

Na početku konferencije predstavnici svih delegacija imaće prezentacije o najznačajnijim pomacima koji su se desili u njihovim pravosuđima u oblasti upravljanja sudovima.

U ime Sudskog savjeta Crne Gore, izlaganje će imati Dobrica Šljivančanin, zamjenik predsjednika. Predstavljanje će se posebno odnositi na pitanja koja su razmatrana na prethodnim konferencijama: implementacija CEPEJ standarda i praćenje trajanja postupaka; elektronski pravosudni informacioni sistemi kao pomoćni alat; norme i sistemi vrednovanja rada sudija (ocjenjivanje).

Vukota Vujačić, predsjednik  Osnovnog suda u Nikšiću, imaće izlaganje na temu- Ograničena ovlašćenja predsjednika sudova u izvršavanju upravljačkih funkcija.

Kroz svoje izlaganje, pokušaće da odgovori na pitanja- da li predsjednik suda u crnogorskom sudstvu ima dovoljno sredstava na raspolaganju za obavljanje osnovne menadžerske funkcije, postavljanja ciljeva, organizovanje, komuniciranje, motivisanje i razvoj ljudi?
 
 

Ostale informacije