Saopštenje za javnost

26. 06. 2017.

Danas su u Bijeloj, na marginama Konferencije "Uloga predsjednika sudova u ostvarivanju principa nezavisnog i odgovornog pravosuđa", predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević, razgovarali sa Simonom Tonelijem, šefom Divizije za pravosudnu saradnju u Savjetu Evrope. Sastanku su prisustvovali i Angela Longo, šefica Programske kancelarije SE u Podgorici i Vlado Dedović, koordinator Projekta.
 
Tokom sastanka sagovornici su razmijenili mišljenja o dosadašnjim rezultatima realizacije Projekta, Odgovornost u pravosudnom sistemu, koji se sprovodi u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku.
 
Obostrano je izraženo zadovoljstvo pozitivnim efektima primjene glavnih smjernica pomenutog projekta i rezultatima koji su do sada ostvareni. Takođe, ukazano je i na poteškoće i slabosti u implementaciji novih zakonskih pravila koja se odnose na proceduru napredovanja sudija zasnovanu na transparentnim, mjerljivim i nediskriminatorskim kriterijumima.
 
Predsjednici Vrhovnog suda i Sudskog savjeta Crne Gore, naglasili su da ovaj postupak treba da bude optimalan, oslobođen dodatnih prepreka , kako bi olakšali ukupan rad i efikasnost sudova i sudija. Moramo uraditi više na ekspeditivnosti izbora sudija, ali ne na uštrb kvaliteta ukupnog procesa.
 
Bićemo posvećeni jačanju kapaciteta u sudstvu primjenom i usaglašavanjem evropskih standarda, kako bi pravosuđe u Crnoj Gori bilo efikasnije, zaključili su oni.
 
 

Ostale informacije