SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

03. 07. 2017.

Danas su u okviru sprovođenja projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“,   u posjeti Sudskom savjetu Crne Gore bili ekspert Savjeta Evrope, Žoze Manuel Kardozo (Jose Manuel Cardoso), sudija Apelacionog suda iz Portugala i ispred Programske kancelarije SE u Podgorici, Vlado Dedović i stručni konsultant Milorad Marković.

Tokom ove posjete održani su odvojeni sastanci sa predsjednikom Sudskog savjeta dr Mladenom Vukčevićem, kao i sa članovima i zamjenicima članova Disciplinskog vijeća Sudskog savjeta i zamjenikom Disciplinskog tužioca.

Današnja ekspertska misija SE ima za cilj analizu rada Disciplinskog vijeća i Disciplinskog tužioca Sudskog savjeta, imajući u vidu da se dio aktivnosti projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ odnosi  na mehanizme za obezbjeđivanje objektivne i transparentne implementacije disciplinskih procedura i njihovo unapređivanje.

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević upoznao je sudiju Kardozu, da Crna Gora obezbjeđuje stalno praćenje sprovođenja Akcionog plana u oblasti Pravosuđa i temeljnih prava i nastaviće s napretkom u procesu usklađivanja i sprovođenja pravne tekovine Evropske unije u dijelu koji se odnosi na pomenutu oblast uz neophodnost ispunjavanja prelaznih mjerila. Ovo se svakako tiče i ostvarenih rezultata u pogledu redovnih provjera rada sudija i tužilaca i osiguravanja da se u slučaju identifikovanih kršenja pravila efektivno primjenjuju disciplinske kazne. Crna Gora u ovom trenutku razvija sudsku praksu tumačenja disciplinskih pravila i podiže svijest među sudijama i tužiocima, naglasio je predsjednik Sudskog savjeta. On je upoznao sudiju iz Portugala da je Sudski savjet Crne Gore izdao inoviranu Brošuru za podnosioce pritužbi na rad sudija i predsjednika sudova, koja je distribuirana svim sudovima u Crnoj Gori.
 
Tokom razgovora eksperta SE sa članovima Disciplinskog vijeća i zamjenikom Disciplinskog  tužioca, predsjednica Disciplinskog vijeća dr Vesna Simović Zvicer i ostali članovi Disciplinskog vijeća i njihovi zamjenici, Radoje Orović, Milić Međedović, Loro Markić, Željka Jovović, Magdalena Zečević i Miroslav Bašović, naveli su da je ovo tijelo zaduženo za vođenje disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudne funkcije na osnovu objektivnih kriterijuma. Oni su istakli da su i ranije imali priliku da se upoznaju sa različitim vidovima dobre prakse i međunarodnih i evropskih standarda vezanih za disciplinske postupke i disciplinsku odgovornost sudija i tužilaca, te da  Disciplinsko vijeće nastoji da u zakonom dozvoljenoj mjeri primjeni neke od njih.

Takođe, informisali su eksperta SE  o započetom disciplinskom postupku protiv sudije jednog Osnovnog suda koji je pokrenuo predsjednik  Suda, kao i da su započeti postupci sprovođenja istrage po podnijetom predlogu i zakazana disciplinska rasprava.
 


Ostale informacije