Saopštenje za javnost

05. 07. 2017.


Sudski savjet Crne Gore biće domaćin drugog sastanka Upravnog odbora projekta „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku.

Sjednici Upravnog odbora Projekta prisustvovaće predstavnici Savjeta Evrope, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i nacionalnih partnerskih institucija, Sudskog savjeta Crne Gore, Tužilačkog savjeta, Ministarstva pravde, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Upravni odbor će razmatrati doprinos i rezultate sprovedenih aktivnosti i utvrditi buduće korake i planove. Nezavisno, odgovorno i nepristrasno djelovanje svih nosilaca pravosudnih funkcija, vodiće prije svega podizanju nivoa kvaliteta pravde i stepena povjerenja u rad pravosudnih institucija, sudova i sudija.

Predsjednik Sudskog Savjeta Crne Gore dr Mladen Vukčević,  kao domaćin ovog skupa  pozdraviće učesnike sjutrašnjeg sastanka i članove Upravnog odbora.
 

Ostale informacije