SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 07. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević primio je danas Nj.E. ambasadorku Mariz Davije (Maryse Daviet), šeficu Misije OEBS-a ( Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju)  u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali i Robert Kucharski, menadžer Programa vladavina prava/ljudska prava u Misiji, kao i dr Vesna Simović Zvicer, član Sudskog savjeta.

Na početku sastanka predsjednik Savjeta je poželio ambasadorki Davije i njenom saradniku dobrodošlicu, uz zahvalnost na podršci koju misija OEBS-a pruža realizacijom brojnih  projekata u oblasti vladavine prava i reforme pravosuđa.

Tokom razgovora, predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević je upoznao  ambasadorku Davije sa aktivnostima Sudskog savjeta i njegovom ulogom u  pravosudnom sistemu. S tim u vezi naglasio je doprinos Savjeta u sprovođenju Strategije reforme sudstva 2013-2018. i pratećeg Akcionog plana. Sagovornici su razmijenili mišljenja o bilansu ostvarenih rezultata u postavljanju sudija na osnovu jedinstvenog, transparentnog sistema zasnovanog na zaslugama, a koji  obezbjeđuje da kandidati za sudije prođu obaveznu inicijalnu obuku u Centru za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija.

Zajednički je ocjenjeno da su ključni prioriteiti  kako Sudskog savjeta, tako i Misije OEBS-a u oblasti vladavine prava,  jačanje profesionalizma, efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa. Upravo u ovom dijelu, Misija pruža podršku u obukama za sudije, tužioce i ostale praktičare u krivičnim i građanskim postupcima, podržava proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i promoviše medijaciju kao alternativni način rješavanja sporova.
 

Ostale informacije