SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

07. 07. 2017.


Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević boraviće u Burgasu-Bugarska od 09. do 12. jula 2017. godine, na poziv  Balkanske i Evro Mediteranske mreže sudskih savjeta (BEMNCJ) i Vrhovnog sudskog savjeta Bugarske, gdje će učestvovati u radu XII Konferencije BEMNCJ-a.

Glavna tema XII Konferencije biće: " Uloga sudstva i sudskih savjeta u borbi protiv terorizma". Planirana je i rasprava  o drugim pitanjima, kao što su nepristrasnost pravosuđa; etički kodeks; budućnost sudstva i njegova nezavisnost.
 
Na marginama ovog događaja u Burgasu, dr Mladen Vukčević predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore iskoristiće priliku da sa svojim kolegama razmijeni mišljenje o unapređenju saradnje među članicama BEMNCJ-a sa aspekta jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa kao stožera zaštite vladavine prava u regionu, kao i o mogućnostima jačanja institucionalnih kapaciteta sudskih savjeta i podizanja stepena povjerenja javnosti u efikasnost rada sudova i sudija.

Ostale informacije