Saopštenje za javnost

11. 07. 2017.

Danas je u Burgasu na XII Konferenciji Balkanske i Euro Mediteranske mreže sudskih savjeta (BEMNCJ), odlučeno da Sudski savjet Crne Gore u narednom dvogodišnjem periodu, ima člana u Upravnom odboru ove Mreže.
 
Odbor BEMNCJ-a čine predstavnici pet zemalja članica.
 
Takođe, tokom drugog dana plenarnog zasijedanja Crna Gora je izabrana da bude domaćin XIII Konferencije BEMNCJ-a, koja bi trebala da se održi u drugoj polovini juna 2018.godine
.
Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević se zahvalio domaćinu ove Konferencije, Vrhovnom savjetu Bugarske, predsjedniku i članicama BEMNCJ na ukazanom povjerenju što će Crna Gora i Sudski savjet biti u prilici da organizuju sljedeću godišnju konferenciju, istakavši značaj rada i aktivnosti Mreže u cilju jačanja vladavine prava, nezavisnosti i nepristrasnosti nosilaca pravosudnih funkcija.
 Ostale informacije